Ako si vybrať vysielačku

Intek, Allamat, Lafayete, K-Po, Albrecht,  Danita, Midland... to je len pár firiem, ktoré sa venujú výrobe a predaju vysielačiek (správnejšie by sa malo písať rádiostaníc).

Každá značka disponuje viacerými typmi a modifikáciami. Človek, ktorý sa rozhoduje kúpiť  si svoju prvú rádiostanicu, však stojí pred ťažkým rozhodnutím. Ktorá je tá naj, ktorá má najviac funkcií, ktoré z nich budem potrebovať? Alebo si vybrať podľa dizajnu? Niekoľko odpovedí na tieto a ďalšie otázky prinášajú nasledovné riadky.

 

Prvé stretnutie s rádiostanicou je u každého niečím iné. Jeden ho videl v ruke u kamaráta, iný sa zviezol v kamióne alebo taxíku, kde vodiči medzi sebou komunikovali prostredníctvom éteru. Mladší začínajúci užívatelia sa inšpirovali rôznymi filmami, vysielačky používali policajti, hasiči, či piloti lietadiel.

Rôzne pásma, rôzne spôsoby prenosu signálu (modulácie), rôzne výkony a dosahy, rôzne ceny... Internet ponúka množstvo informácií, no človek ktorý si stanicu vyberá po prvýkrát, sa v technických údajoch orientuje len ťažko.

Aké rádiové pásmo si vybrať?

Rádiové elektromagnetické vlny sa šíria v závislosti od frekvencie rôznymi spôsobmi. Niektoré kopírujú terén (dlhé a stredné vlny), iné sa odrážajú vo výške niekoľko desiatok kilometrov od ionosféry a dopadajú späť na zem (krátke vlny), iné potrebujú na spojenie priamu viditeľnosť (veľmi krátke a ultra krátke vlny).  V kombinácii s vyžiareným  výkonom sa tak líšia aj vzdialenosti, na ktoré sa môžeme dovolať.

Nie všetky pásma však môže využívať každý. Používanie veľkej väčšiny frekvencií je viazaná na získanie rádioamatérskeho povolenia, alebo sa využívajú ako tzv. profisiete. No niekoľko pásiem je vyhradených aj pre nekomerčné voľné využitie. Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie patria tri: CB, PMR a LPD.

CB pásmo

Prevádzku v CB pásme upravuje Všeobecné povolenie č. VPR  23/2012 vydané Telekomunikačným úradom SR.

CB pásmo je vhodné na spojenia do niekoľko desiatok kilometrov. V súčasnosti ho na Slovensku a v Českej republike prevádzkujú  tri hlavné skupiny užívateľov

- vodiči kamiónovej prepravy a ostatný účastníci cestnej premávky

pomocou CB stanice si medzi sebou odovzdávajú informácie o dopravnej situácii rýchlejšie ako to poskytujú dopravné servisy niektorých rozhlasových staníc. V niektorých mestách existuje dobrovoľná navigačná služba (aj keď ju vo veľkej miere vytláča navigačný systém). Dopravné informácie nájdete najčastejšie na kanáli 10.

hobbisti tzv. cébečkári

veľká skupina, ktorá využíva CB stanice ako svojho koníčka. Operátori nadväzujú vzájomné spojenia len pre potešenie, vzájomné pozdravenie sa, prípadne organizujú rôzne stretnutia a súťaže. V nich ide o získanie čo najväčšieho počtu spojení a preklenutých kilometrov. Za tým účelom často navštevujú vysoké kóty, odkiaľ sa ich signál šíri do väčších vzdialeností. Pri dobrých podmienkach šírenia sa podaria aj spojenia cez 450 km.

K dispozícii majú celé CB pásmo, na Slovensku je to momentálne 51 kanálov (frekvencií).

- špecializované skupiny - ako napríklad vyznávači offroad vozidiel-využívajú CB satnice na spojenie medzi vozidlami počas jázd v teréne

- ostatní - malá skupina užívateľov, ktorým CB stanica nahrádza mobilný telefón pri kontakte so svojimi blízkymi najmä v oblasti slabého pokrytia GSM signálom.

Treba myslieť aj na to, že k stanici je potrebné pripojiť anténu. Tým, ktorí sú zbehlí vo fyzike, netreba vysvetľovať, no veľkej väčšine začiatočníkov treba ozrejmiť fakt, že dĺžka antény sa odvíja od používanej frekvencie. Pri CB pásme by plnorozmerová anténa mala asi 11m. Preto sú elektricky skrátené na prijateľnejšie rozmery. Základňové antény – umiestňované na domoch majú približne 5,5 až 6 metrov, vozidlové antény sú v rozsahu približne od 0,8 do 2,4m (najčastejšie okolo 1,2 - 1,4 m). Ak teda nemáte možnosť na umiestnenie takejto antény, je pre vás CB pásmo pravdepodobne nepoužiteľné. Vtedy prichádza do úvahy PMR stanica.

PMR pásmo/LPD pásmo

Tieto pásma patria do ultra- krátkych vĺn s frekvenciou pri PMR nad  446 MHz a LPD nad 433MHz.

V pásme PMR sa používa 8 kanálov, pri LPD 69kanálov. I toto hovorí v prospech duálnych PMR/LPD  staníc oproti len PMR staniciam.  Tomu sú prispôsobené aj veľkosti.  Samotné stanice sa často zmestia do dlane, tak, že z nej trčí len krátka, asi 5 – 15 cm anténa. Ich výkon sa pohybuje od 0,1 do 4 W. Na Slovensku pre prevádzkovanie týchto staníc platí VPR 20/2012. Pri vysielaní z vysokých kopcov je však možné aj dlhé spojenie. Na Slovensku bola v r. 2010 prekonaná vzdialenosť 200 km (Kamzík Bratislava – Chopok Nízke Tatry)

PMR/LPD pásmo je však prioritne určené na spojenie ruka-ruka,  čo ho predurčuje pre oblasti ako turistika, cyklistika, spoločné cestovanie viacerými autami, organizácia podujatí, ochrana objektov.

 

PMR/LPD stanica často „ožije“ v lyžiarskych strediskách, kedy kamaráti šetria prevolané minúty a sú v kontakte kedykoľvek počas dňa. K väčšine staníc je možné pripojiť externé slúchadlá, ktoré sa ľahko schovajú pod ochrannú prilbu alebo čiapku. Pri doplnení externým mikrofónom a funkcii VOX je komfort ovládania veľmi veľký a stanicu takmer netreba vyťahovať z vrecka vetrovky.

Mladé rodiny s deťmi PMR často používajú ako „babysiter“ (detská opatrovateľka), čo však nie je najšťastnejšie riešenie.

PMR/LPD stanice sú častým darčekom pod vianočným stromčekom.